Dissabte, 21 De Octubre De 2017
c/ Major, n. 7, Linyola - 25240 Telèfon: 973575019 Fax: 973714333
ajuntament@linyola.ddl.net

Juntes de Govern Local

10/07/2017


Sessió ordinària

... + info

Sessió ordinària

... + info

Ordre del dia de la sessió:

 

1.      Aprovació de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Linyola.

2.      Aprovació de factures i despeses.

3.      Aprovació dexpedients de llicències dobres.

4.      Atorgament  de llicència municipal dobertura destabliment.

5.      Aprovació dacords en relació a la festa major de maig de 2015.

6.      Aprovació d'acords en relació a l'actuació de Hotel Cochambre dins els actes de la festa major de maig de 2015.

7.      Atorgament dautoritzacions per a la instal·lació d'atraccions, casetes de fira i altres durant la festa major de maig de 2015.

8.      Aprovació d'una col·laboració econòmica per a lassociació de lluita contra el càncer de Linyola -Any 2015.

9.      Aprovació d'una col·laboració econòmica per al concert solidari musicànim - Any 2015.

10.    Aprovació d'acords sobre l'expedient per a la contractació de lobra de reparació dels gegants centenaris de Linyola.

11.    Aprovació d'acords sobre l'expedient per a la contractació del servei de socorrisme i salvament de les piscines municipals de Linyola - Any 2015.

12.    Aprovació d'acords sobre lexpedient per a la contractació de lobra del capítol 01 (Valvuleria) de la memòria valorada de lobra Substitució de la valvuleria dels dipòsits municipals aigua potable.

13.    Aprovació d'acords sobre l'expedient per a la contractació de lobra del capítol 01 (Impermeabilització) de la memòria valorada de lobra Impermeabilització dels dipòsits municipals aigua potable.

14.    Aprovació inicial del projecte tècnic de lobra Centre etnogràfic de la pagesia a la Pla dUrgell promoció turística (1ª part).

15.    Aprovació d'acords sobre lexpedient per a la contractació de lobra de lobra Centre etnogràfic de la pagesia a la Plana dUrgell promoció turística (1a.part).

... + info

Ordre del dia de la sessió:

1.      Aprovació de lacta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de lAjuntament de Linyola.

2.      Aprovació de factures i despeses.

3.      Aprovació dexpedients de llicències dobres.

4.      Aprovació dacords en relació a la fira de la camamilla de 2015.

5.  Aprovació dacords sobre lexpedient per a la contractació de lobra Sanejament i recollida daigües superficials al cementiri municipal.

6.  Aprovació dacords sobre lexpedient per a la contractació del servei de redacció del pla dacció denergia sostenible (PAES) del municipi de Linyola.

... + info

Ordre del dia de la sessió:

 

1.      Aprovació de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Linyola.

2.      Aprovació de factures i despeses.

3.      Aprovació dexpedients de llicències d'obres.

4.    Aprovació de pròrroga d'expedient de llicències dobres.

5.      Aprovació d'acords en relació a la festa de Carnestoltes 2015.

... + info

Ordre del dia de la sessió:

 

1.      Aprovació de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Linyola.

2.      Aprovació de factures i despeses.

3.      Aprovació d'expedients de llicències dobres.

4.  Aprovació inicial de padró fiscal de la taxa de subministrament d'aigua potable (2n. semestre any 2014) i de la taxa de recollida d'escombraries (1r. pagament any 2015).

5. Aprovació d'acords en relació a la festa de Santa Àgueda de 2015

... + info

Ordre del dia de la sessió:

 

1.      Aprovació de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Linyola.

2.      Aprovació de factures i despeses.

3.      Aprovació d'expedients de llicències d'obres.

4.      Aprovació d'acords en relació a la festa de Sant Antoni de 2015.

... + info

Ordre del dia de la sessió:

 

1.      Aprovació de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Linyola.

2.      Aprovació de factures i despeses.

3.      Aprovació expedients de llicències dobres.

4.      Aprovació d'acords en relació als actes de les festes de Nadal de 2014-2015.

... + info

Ordre del dia de la sessió:

 

1.      Aprovació de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Linyola.

2.      Aprovació de factures i despeses.

3.      Aprovació del certificat final d'obra i de l'acta de recepció de l'obra reforma i millora de la seguretat vial del C/ Lleida.

4.      Acords en relació al recurs contenciós administratiu presentat per Mercè Galindo Capella contra l'Ajuntament de Linyola.

5.      Atorgament d'un ajut econòmic per a les activitats lúdiques del parc de Nadal - Any 2014.

6.      Atorgament d'un ajut econòmic a l'associació del Pessebre Vivent de Linyola - Any 2014.

7.      Atorgament dun ajut econòmic a la llar del jubilat de Llinyola - Any 2014.

8.      Sol·licitud de connexió a la xarxa general daigua potable del municipi de Linyola.

... + info

Ordre del dia de la sessió:

1.      Aprovació de lacta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de lAjuntament de Linyola.

2.      Aprovació de factures i despeses.

3.      Aprovació dexpedients de llicències dobres.

4.      Aprovació la certificació dobra (Única) de lobra Reforma i millora de la seguretat vial del C/ Lleida i de la factura.

5.      Aprovació dacords en relació a la Festa de Quintos 2014.                   

Aprovació dacords en relació a la festa popular amb lactuació del grup Hotel Dulce Hotel. 

... + info

Ordre del dia de la sessió:

1.      Aprovació de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de lAjuntament de Linyola.

2.      Aprovació de factures i despeses.

3.      Aprovació d'expedients de llicències dobres.

4.      Aprovació d'un expedient del règim de comunicació.

5.      Aprovació d'una col·laboració econòmica per a l'organització del Correllengua al municipi de Linyola - Any 2014.

6.      Aprovació duna col·laboració econòmica per a l'Associació Comarcal Urgell d'Ajuda al Minusvàlid (ACUDAM) - Any 2014.

7.      Atorgament d'un ajut econòmic al club futbol Linyola - Temporada 2013-2014.

8.      Atorgament d'un ajut econòmic per a les estades esportives vila de Linyola - Any 2014.

9.      Atorgament d'un ajut econòmic per a la celebració de l'aplec de la bicicleta - Any 2014.

10.    Atorgament d'un ajut econòmic per a la celebració de la cursa atlètica organitzada pel club excursionista de Linyola - Any 2014

... + info

Ordre del dia de la sessió:

1.      Aprovació de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern             Local de lAjuntament de Linyola.

2.      Aprovació de factures i despeses.

3.      Aprovació dexpedients de llicències dobres.

4.      Aprovació dacords sobre lexpedient per a la contractació de                   l'obra de reparació del paviment de diversos carrers de Linyola. 

... + info

Ordre del dia de la sessió:

1.      Aprovació de lacta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Linyola.

2.      Aprovació de factures i despeses.

3.      Aprovació dexpedients de llicències dobres.

4.      Aprovació dacords sobre lexpedient per a la contractació de lobra de reforma i millora de la seguretat vial del C/ Lleida

... + info

Ordre del dia de la sessió:

 

1.      Aprovació de lacta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de lAjuntament de Linyola.

2.      Aprovació de factures i despeses.

3.      Aprovació dexpedients de llicències dobres.

4. Atorgament de llicència municipal dobertura destabliments

... + info

Ordre del dia de la sessió:

 

1.      Aprovació de lacta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Linyola.

2.      Aprovació de factures i despeses.

3.      Aprovació dexpedients de llicències dobres.

4.      Aprovació de pròrroga dexpedient de llicència dobres.

5.      Aprovació dexpedient de llicència de primera ocupació i utilització

6 .     Aprovació de les matricules admeses per a lingrés a lescola municipal de música de Linyola per al curs 2014-2015.

... + info

Ordre del dia de la sessió:

 

1.      Aprovació de lacta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de lAjuntament de Linyola.

2.      Aprovació de factures i despeses.

3.      Aprovació dexpedients de llicències dobres.

4.      Aprovació inicial de padró fiscal de la taxa de subministrament daigua potable (1er. semestre any 2014) i de la taxa de recollida descombraries (2n. pagament any 2014).

5.      Aprovació dacords en relació a la festa major dagost de 2014.

6.      Aprovació duna col·laboració econòmica per a la campanya Mullat de la Fundació Esclerosi Múltiple - Any 2014.              

... + info

Ordre del dia de la sessió:

 

1.      Aprovació de lacta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de lAjuntament de Linyola.

2.      Aprovació de factures i despeses.

3.      Aprovació dexpedients de llicències dobres.

4.      Aprovació de les matrícules admeses per a lingrés a la llar dinfants municipal de Linyola per al curs 2014-2015.

... + info

Ordre del dia de la sessió:

1.      Aprovació de lacta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de lAjuntament de Linyola.

2.      Aprovació de factures i despeses.

3.      Aprovació dexpedients de llicències dobres.

4.      Aprovació de les liquidacions de la taxa per locupació de terrenys dús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegsamb finalitat lucrativa - Any 2014.

5.      Aprovació dacords en relació a la festa popular destiu del jovent de 2014.

6.      Aprovació dun expedient del règim de comunicació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

7.      Autoritzar el canvi no substancial de lexpedient de llicència ambiental de lactivitat dassecador i emmagatzematge de cereals, subministrament de gas-oil A i B i emmagatzematge i venda dadobs emplaçada al polígon 2 parcel·la 84 del terme municipal de Linyola per al projecte dadequació i ampliació amb un dipòsit de 20.000 litres de gasolina s/p95 i 5.000 litres dadblue duna instal·lació existent de subministrament a vehicles sol·licitat per Linyola Agropecuaria i Secció de Crèdit SCCL.

... + info

Ordre del dia de la sessió:

 

1.      Aprovació de lacta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de lAjuntament de Linyola.

2.      Aprovació de factures i despeses.

3.      Aprovació dexpedients de llicències dobres.

4.      Expedient de renúncia presentada per Estructuras Navas SA a lexpedient de llicència dobres núm. 47/2007.

5.      Atorgament dun ajut econòmic a lAMPA de la llar dinfants municipal de Linyola per al curs 2013-2014.

6.      Atorgament dun ajut econòmic a lAMPA del CEIP El Sitjar de Linyola per al curs 2013-2014.

7.      Atorgament dun ajut econòmic a lIES Ermengol IV de Bellcaire dUrgell per a la publicació de la revista NotícIES durant el curs 2013-2014.

8.      Atorgament dun ajut econòmic a la coral Flor de Lli de Linyola - Any 2014.

9.      Atorgament dun ajut econòmic a la coral de la Parròquia de Linyola - Any 2014.

10.    Atorgament dun ajut econòmic a lAssociació Cultural Alorenil per a la publicació de la revista local Barret Picat - Any 2014.

11.    Atorgament dun ajut econòmic a lAssociació de Dones de Linyola (ADOLI) - Any 2014.

12.    Atorgament dun ajut econòmic a lAgrupament Escolta i Guia Mascançà de Linyola (CAU) - Any 2014.

13.    Atorgament dun ajut econòmic a la Parròquia de Linyola - Any 2014.

14.    Atorgament dun ajut econòmic al Club Futbol Linyola - Temporada 2013-2014.

15.    Atorgament dun ajut econòmic als veterans del Futbol Linyola - Temporada 2013-2014.

16.    Atorgament dun ajut econòmic al Club de Futbol Sala Linyola - Temporada 2013-2014.

17.    Atorgament dun ajut econòmic al Club de Bitlles Flor de Lis de Linyola - Temporada 2013-2014.

18.    Atorgament dun ajut econòmic al Club Excursionista Linyola - Any 2014.

19.    Atorgament dun ajut econòmic per a la Lliga Provincial dHípica - Any 2014.

20.    Atorgament dun ajut econòmic a la Penya Barça de Linyola - Any 2014.

... + info

Ordre del dia de la sessió:

1.      Aprovació de lacta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de lAjuntament de Linyola.

2.      Aprovació de factures i despeses.

3.      Aprovació dexpedients de llicències dobres.

4.      Atorgament de llicència obres en sòl no urbanitzable a Josep Castelló Balcells per al projecte dampliació de lexplotació ramadera porcina emplaçada al polígon 19  parcel.la 22-46 del terme municipal de Linyola (Expedient llicència obres número 130/2013).

5.      Aprovació inicial dels padrons fiscals de la taxa de clavegueram, de la taxa del cementiri municipal i del preu públic de festes tradicionals - Any 2014.

6.      Aprovació inicial del projecte tècnic de lobra de reforma i millora de la seguretat vial del carrer Lleida.

7.      Aprovació dacords en relació a la revetlla de Sant Joan de 2014.

8.      Homologació del pla dautoprotecció de lactuació dels diables Keressus durant la revetlla de Sant Joan de 2014.

9.      Aprovació duna col·laboració econòmica per al concert solidari MusicÀnim - Any 2014.

10.    Donar compte del resum econòmic dels comptes del sopar de les cassoles celebrat durant la festa major de maig - 2014.

... + info

Ordre del dia de la sessió:

 

1.      Aprovació de lacta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de lAjuntament de Linyola.

2.      Aprovació de factures i despeses.

3.      Aprovació dexpedients de llicències dobres.

4.      Aprovació dacords sobre lexpedient per a la contractació del servei de socorrisme i salvament de les piscines municipals de Linyola - Any 2014.

5.      Aprovació inicial del projecte bàsic i dexecució per a lampliació del cementiri municipal de Linyola.

6.      Aprovació dacords en relació a lexecució per part de la pròpia Administració (Ajuntament de Linyola) de lobra per a lampliació del cementiri municipal de Linyola (Construcció de 56 nínxols).

... + info

Ordre del dia de la sessió:

 

1.      Aprovació de lacta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de lAjuntament de Linyola.

2.      Aprovació de factures i despeses.

3.      Aprovació dexpedients de llicències dobres.

4.      Aprovació duna col·laboració econòmica per a lassociació de lluita contra el càncer de Linyola - Any 2014.

5.      Autorització del canvi de titularitat duna activitat recreativa de restauració (Bar-Restaurant).

6.      Homologació del pla dautoprotecció de llar dinfants municipal de Linyola.

7.      Aprovació dacords en relació a la festa major de maig de 2014.

8.      Aprovació dacords en relació a lactuació de Hotel Cochambre dins els actes de la festa major de maig de 2014.

9.  Atorgament dautoritzacions per a la instal·lació datraccions, casetes de fira i altres durant la festa major de maig de 2014.

... + info

  

Ordre del dia de la sessió:

 

  • Aprovació de lacta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de lAjuntament de Linyola.
  • Aprovació de factures i despeses.
  • Aprovació dexpedients de llicències dobres.
  • Aprovació duna col·laboració econòmica per al pagament de les despeses del servei dun habitatge de lAssociació Comarcal Urgell dAjuda al Minusvàlid (ACUDAM).
... + info

  

Ordre del dia de la sessió:

 

 

  • Aprovació dacords en relació a la Festa Anys 80.

 

... + info

 Ordre del dia de la sessió:

  • Aprovació de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Linyola.
  • Aprovació de factures i despeses.
  • Aprovació d'expedients de llicències d'obres
... + info

Ordre del dia de la sessió:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Linyola.
2. Aprovació de factures i despeses.
3. Aprovació d'expedients de llicències d'obres.
4. Aprovació inicial del padró fiscal de l'impost de vehicles de tracció mecànica de l'any 2014.
5. Aprovació d'acords sobre l'expedient del contracte menor de subministrament d'un equip de so i altre material.
 

... + info

Ordre del dia de la sessió:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Linyola.
2. Aprovació de factures i despeses.
3. Aprovació d'expedients de llicències d'obres.
4. Aprovació d'un expedient del règim de comunicació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
5. Autorització del canvi de titularitat d'un expedient del règim de comunicació.
6. Aprovació d'acords en relació a l'Escala Hi-Fi.
 

... + info

Ordre del dia de la sessió:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de lAjuntament de Linyola.
2. Aprovació de factures i despeses.
3. Aprovació dexpedients de llicències dobres.
4. Aprovació de pròrroga dexpedient de llicències dobres.
5. Aprovació dacords en relació a la festa de carnestoltes de 2014.
 

... + info

Ordre del dia de la sessió:

1. Aprovació de lacta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de lAjuntament de Linyola.
2. Aprovació de factures i despeses.
3. Aprovació dexpedients de llicències dobres
 

... + info

29/06/2015


19/08/2016


... + info

Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web